Công trình - Dự án

Đại học Hà Hoa Tiên
Đại học Hà Hoa Tiên
Dự án Ecohome
Dự án Ecohome
Chung cư CT4 - Trung Văn
Chung cư CT4 - Trung Văn
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng