Báo giá khóa Việt Tiệp

Báo giá khóa Việt Tiệp

 Báo giá khóa Việt Tiệp. Sản phẩm chính hãng, giá niêm yết công ty. Bảng giá liên tục được cập nhật theo giá mới nhất do công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp công bố.

Khóa cửa Việt Tiệp được chia thành ba nhóm chính: khóa đồng, khóa inox và khóa hợp kim. Dười  đây là bảng giá chi tiết các sản phẩm khóa cửa của Việt Tiệp.

 

Giá khóa cửa Việt Tiệp bằng đồng

VT-04190-NEW: Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh: 10,080,000 VNĐ/ Bộ

VT-04291: Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh: 7,035,000 VNĐ/ Bộ

VT-04296: Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh / cửa chính:3,118,500 VNĐ/ Bộ

VT-04199:Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh / cửa chính: 3,118,500 VNĐ/ Bộ

VT-04198:Khóa đồng dùng cho cửa chính: 2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04197:Khóa đồng dùng cho cửa chính: 2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04196:Khóa đồng dùng cho cửa chính: 2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04279:Khóa đồng dùng cho cửa chính / thông phòng: 1,675,000 VNĐ/ Bộ

VT-04278:Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng: 1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04277:Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng: 1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04276:Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng: 1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04089:Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính: 1,675,000 VNĐ/ Bộ

VT-04088:Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng: 1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04087:Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng: 1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04086:Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng: 1,328,500 VNĐ/ Bộ

 

Giá ổ khóa Việt Tiệp bằng inox

VT-04292:Khóa đại sảnh bằng inox: 6,814,500 VNĐ/ Bộ

VT-04824:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 735,000 VNĐ/ Bộ

VT-04933:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04195:Khóa tay gạt inox mạ titan cho cửa chính: 1,617,000 VNĐ/ Bộ

VT-04194:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 1,386,000 VNĐ/ Bộ

VT-04192:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 1,155,000 VNĐ/ Bộ

VT-04935:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 1,501,500 VNĐ/ Bộ

VT-04733:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 999,000 VNĐ/ Bộ

VT-04825:Khóa tay gạt inox cho cửa chính: 703,500 VNĐ/ Bộ

VT-04282:Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng: 462,000 VNĐ/ Bộ

VT-04513:Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng: 520,000 VNĐ/ Bộ

VT-04275:Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng: 555,500 VNĐ/ Bộ

VT-04370:Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng: 555,500 VNĐ/ Bộ

VT-04274:Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng: 555,500 VNĐ/ Bộ

VT-04084:Khóa tay gạt inox ốp rời: 987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04083:Khóa tay gạt inox ốp rời: 987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04082:Khóa tay gạt inox ốp rời: 987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04081:Khóa tay gạt inox ốp rời: 987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04070:Khóa tay gạt inox ốp rời: 560,000 VNĐ/ Bộ

 

Bảng giá khóa cửa Việt Tiệp bằng hợp kim

VT-04938:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 866,500 VNĐ/ Bộ

VT-04939:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 866,500 VNĐ/ Bộ

VT-04942:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 797,000 VNĐ/ Bộ

VT-04827:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04924:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04922:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04921:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04908:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 587,000 VNĐ/ Bộ

VT-04911:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 524,500 VNĐ/ Bộ

VT-04912:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 524,500 VNĐ/ Bộ

VT-04941:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 797,000 VNĐ/ Bộ

VT-04934:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 797,000 VNĐ/ Bộ

VT-04906:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính: 587,000 VNĐ/ Bộ

VT-04338:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 652,500 VNĐ/ Bộ

VT-04339:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 652,500 VNĐ/ Bộ

VT-04342:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04372:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04373:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04376:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 514,000 VNĐ/ Bộ

VT-04341:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04271:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 420,000 VNĐ/ Bộ

VT-04511:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 420,000 VNĐ/ Bộ

VT-04509:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 400,000 VNĐ/ Bộ

VT-04382:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 400,000 VNĐ/ Bộ

VT-04512:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 390,500 VNĐ/ Bộ

VT-04508:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 390,500 VNĐ/ Bộ

VT-04504:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 390,500 VNĐ/ Bộ

VT-04381:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04380:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04507:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04503:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04936:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 797,000 VNĐ/ Bộ

VT-01-15:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 433,000 VNĐ/ Bộ

VT-04502:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng: 371,500 VNĐ/ Bộ

 

Báo giá khóa cửa việt tiệp tay nắm tròn

VT-04206:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04215:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04216:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04213:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 231,000 VNĐ/ Bộ

VT-04212:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 231,000 VNĐ/ Bộ

VT-04207:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04211:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04210:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04208:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 159,500 VNĐ/ Bộ

VT-04205:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04204:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04204:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp: 164,500 VNĐ/ Bộ

 

Xin mời quý khách hàng xem thêm chi tiết thông số kỹ thuật và hình ảnh các loại Khóa Cửa Việt Tiệp

Bài viết tương tự

Báo giá khóa Việt Tiệp

Báo giá khóa Việt Tiệp

Báo giá khóa Việt Tiệp. Sản phẩm chính hãng, giá niêm yết công ty. Bảng giá liên tục được cập... [xem tiếp]
Đại lý khóa Việt Tiệp tại Hà Nội

Đại lý khóa Việt Tiệp tại Hà Nội

Đại lý khóa Việt Tiệp tại Hà Nội [xem tiếp]
5 mẫu khóa tay gạt Việt Tiệp đẹp nhất

5 mẫu khóa tay gạt Việt Tiệp đẹp nhất

Khóa cửa Việt Tiệp từ lâu đã được người tiêu dùng tín nhiệm bởi kiểu dáng mẫu mã đẹp mắt, độ bền... [xem tiếp]