Bản Lề

Bản lề lá bằng đồng cho cửa đi 08128

Bản lề lá đồng cửa đi 08128

Giá: 546.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề lá bằng đồng cho cửa sổ 08108

Bản lề lá đồng cửa sổ 08108

Giá: 388.000 VNĐ/ hộp 2 cái

Bản lề cối inox sus201 cho cửa đi 08125-201

Bản lề cối inox sus201 cho cửa đi 08125

Giá: 86.000 VNĐ/ hộp 2 cái

Bản lề cối inox sus201 cho cửa sổ 08115

Bản lề cối inox sus201 cho cửa sổ 08115

Giá: 62.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề cối inox sus201 cửa ô gió 08075

Bản lề cối inox sus201 cửa ô gió 08075

Giá: 32.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề lá inox sus201 cho cửa đi 08225

Bản lề lá inox sus201 cho cửa đi 08225

Giá: 106.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề lá inox sus201 cho cửa sổ 08205

Bản lề lá inox sus201 cho cửa sổ 08205

Giá: 86.000 VNĐ/ hộp 2 cái

Bản lề lá inox sus201 cửa ô gió 08275

Bản lề lá inox sus201 cửa ô gió 08275

Giá: 46.000 VNĐ/ hộp 2 cái

Bản lề cối inox sus304 cho cửa đi 08125

Bản lề cối inox sus304 cho cửa đi 08125

Giá: 132.000 VNĐ/ hộp 2 cái

Bản lề lá inox sus304 cho cửa đi 08225

Bản lề lá inox sus304 cho cửa đi 08225

Giá: 140.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề cối sơn tĩnh điện cho cửa đi 08127

Bản lề cối sơn tĩnh điện cho cửa đi 08127

Giá: 38.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc